🔔فروش دوخت شهرستانی

تماس بگیرید

📌دوطبقه دوکشنده
📌عرض ۷۰
📌سرو فابریک
📌خیلی تمیز
📌میز کشنده
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف