📢فروش دوخت شهرستانی

تماس بگیرید

📌عرض۷۰ دوطبقه دوکشنده
📌سروموتور
📌اورهال شده
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف