فروش دوخت شهرستانی عرض ۸۵

تماس بگیرید

📌دو طبقه مکانیکی
📌کارنکرده
📌یک کشنده اینورتر
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف