فروش خطاسیاب شور و شستشو اتومات و بازیافت

تماس بگیرید

خط شستشو و بازیافت نایلون
اسیاب دهنه ۸۰
بالابر
سانتر فیوژ
لجن گین
ابگیر اتومات
خشکن اتوماتیک

گزارش تخلف