فروش تولید چینی و ایرانی

تماس بگیرید

🌷کلیه دستگاهها موجود می باشد
📣فروش تولید 130چینی ABC
📣فروش تولید 110چینی بک تو بک
📣فروش تولید چینی ABA 90
📣فروش تولید 90 چینی صفر 2022
📣فروش تولید 90 چینی مدل 2021
📣فروش تولید 90 چینی مدل 2020
📣فروش تولید 90 چینی مدل 2018
📣فروش تولید 90 چینی مدل 2017
📣فروش تولید 90 چینی مدل 2016
📣فروش تولید 70 چینی مدل 2021
📣فروش تولید 60 چینی مدل 2016
📣فروش تولید 110 ایرانی
📣فروش دوخت شهرستانی 70
📣فروش دوخت تایو ژاپن 110
📣فروش دوخت 100 شهرستانی سفارشی
📣فروش دوخت 95 شهرستانی
📣فروش دوخت 85 ناژ
📣فروش مجموعه ایرانی تولید . دوخت
📣فروش مجموعه چینی تولید . دوخت
📣فروش میکسر 1 تنی گازگیر دار
📣فروش دوخت سه کار چینی
📣فروش دوخت دوخت سه کاره ناژ
📣فروش دوخت پرفراژ چینی اتومات
☎️تماس دفتر 02128424588
📱تماس 09149830180
📱تماس 09146077137
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plasta
لینک سایت و اپلیکیشن
https://www.asamachine.com/asamachine.apk

گزارش تخلف