دوخت یک طبقه مکانیکی

تماس بگیرید

🔔فروش دوخت یک طبقه مکانیکی
📌شهرستانی
📌عرض ۷۰
سالم و تمیز
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف