دوخت پرفراژ سه کاره ناژ

تماس بگیرید

🔔فروش دوخت سه کاره ناژ
📌در حال کار
📌مدل۹۶
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف