دوخت دوطبقه دوکشنده

تماس بگیرید

📣فروش دوخت شهرستانی صفر
🔻دوطبقه چهارکشنده
🔻سرو
🔻عرض ۸۵
🔻میز کشنده
🔻صددرصد ساخت شهرستانی
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plasta
سایت و لینک اپلیکیشن
https://www.asamachine.com/asamachine.apk

گزارش تخلف