دوخت دوطبقه دوکشنده ناژ

تماس بگیرید

📣فروش دوخت دوطبقه دوکشنده
🔻ساخت ناژ
🔻تمام سرو
🔻چشم چاپ
🔻میز کشنده
🔻مدل ۸۹
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف