دوخت دوطبقه دوکشنده شهرستانی

تماس بگیرید

🔔فروش دوخت شهرستانی
📌عرض ۷۰
📌دوطبقه
📌دوکشنده
📌سرو
📌میز کشنده
📌فول اینورتر
📱تماس ۰۹۱۴۹۸۳۰۱۸۰
📱تماس ۰۹۱۴۶۰۷۷۱۳۷
رحیم بوکانی
تلگرام http://t.me/asamachin
اینستاگرام tovlid.asa_plast

گزارش تخلف