دستگاه رول به رول سفره یکبار مصرف

تماس بگیرید

دستگاه اینورتور دار …موتور متوژن وپرافراژ دار هستن دستگاها دوم ل به صورت تک رول ودورول میباشد
شماره تماس 09184559259

اقای پژومانی

گزارش تخلف